КОНТРАКТ У ПРАКТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Горбунова В.В. Контракт у практичній психології // Практична психологія соціальна робота. – № 2. – 2005. – С. 1-5.

У роботі поставлено проблему контрактної взаємодії у практичній психології. Висвітлено основні підходи до практики укладання психологічного контракту. Виділено загальні функції контракту, розроблено його структуру. Запропоновано приклад контракту на надання психологічних послуг.

Детальніше...

ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Горбунова В.В.
Етичні та правові аспекти психологічних досліджень // Практична психологія соціальна робота. – № 3. – 2005. –  С. 18-23.

У роботі поставлено проблему етичного та правового регулювання психологічних досліджень. Розглянуто можливості професійних об’єднань психологів у регулюванні дослідницької діяльності. Проведено огляд чинного законодавства з позицій правового регулювання психологічних досліджень. Розроблено схему деонтологічного аналізу психологічних досліджень. Обґрунтовано необхідність укладання та документального оформлення згоди на участь у психологічному дослідженні.

Детальніше...

ЕТИЧНІ ДИЛЕМИ У ПРАКТИЦІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Горбунова В.В. Етичні дилеми у практиці психологічної допомоги // Практична психологія та соціальна робота. – № 8. – 2008. –  С. 3-5 

 У статті поставлено проблему етичних дилем у практиці психологічної допомоги. Наголос робиться на етично неоднозначних ситуаціях, в яких психолог постає перед вибором поведінкової стратегії: такої, що відповідає нормам професійної етики або засадам власної моралі, суспільним цінностям, вимогам керівництва тощо. Здійснено аналіз підходів до класифікації етичних дилем, запропоновано авторський алгоритм прийняття рішення у ситуації етичного конфлікту.

Детальніше...

Додаткова інформація