МОТИВАЦІЙНІ КОНФЛІКТИ ОСОБИСТОСТІ: МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

 Оригінал статті опубліковано:


Климчук В.О. Мотиваційні  конфлікти особистості: модель психологічної допомоги // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 8. – С. 17-21

Окремі фрагменти статті представлено:

Климчук В.О. Психодрама актуального мотиваційного конфлікту: 5 кроків психологічної допомоги / Климчук Віталій // Позитум Украина. – 2013. – №5. – С. 145-150.

Мотиваційні теми у консультативно-терапевтичній практиці.

Мотиваційні теми часто виринають у процесі психологічної консультації. До групи «мотиваційних тем» відносяться усі клієнтські запити/скарги, що стосуються спричинення поведінки, чи то йдеться про причини, чи то про цілі (адже і те, і те – мотивує), чи то про внутрішні причини, чи про зовнішні (бо ж не існує іншого способу детермінації поведінки зовнішнім світом, крім як через відображенні його у світі внутрішньому, див. С.Л. Рубінштейн [7]).

Якщо вести мову про глибину мотиваційних тем - вони з’являються як на рівні актуального конфлікту[1] (як елемент життєвої ситуації клієнта тут-і-тепер), внутрішнього конфлікту (мотиваційні конфлікти, полюси яких локалізовані у різних сферах життя клієнта), так і на рівні базового конфлікту (як диспозиційні мотиви, що можуть конфліктувати між собою або із соціумом).

На рівні актуального конфлікту можна зустрітися із темами  бажання/небажання чогось/когось у своєму житті, неспроможності здійснити вибір/прийняти рішення, невизначеності у життєвих цілях, навіть – пошуку сенсів життя; це теми, в яких звучать запитання «чому?», «навіщо?», «заради чого/кого?» або твердження «тому що…» / «для того щоб…».

Рівень внутрішнього конфлікту – блукання між сферами життя, вибір між сферами інтересів, між розвитком різних здібностей, визначенні із внутрішніми станами тощо.

Щодо рівня базового конфлікту – можна стикнутися із неможливістю знайти баланс між мотивом досягнення успіху та уникання невдачі [3], застряганням на якомусь із рівнів піраміди А. Маслоу [4], невмінням жити у ситуації самодетермінації [10].

Детальніше...

СУЧАСНА ПСИХОТЕРАПІЯ: ДИСКУРС РЕАЛЬНОСТІ-ЯКА-КОНСТРУЮЄТЬСЯ (draft)

Віталій Климчук 

Повний текст статті: Климчук В.О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс соціального конструкціонізму // Практична психологія та соціальна робота. –2013. – № 2. – С. 63-68. 

 

Підходи до психологічної допомоги, її методи і техніки, як і все в сучасному світі, активно розвиваються та трансформуються. Сьогоднішні психоаналіз, гештальт-терапія, психодрама, позитивна терапія, клієнт-центрована терапія, когнітивно-поведінкова терапія чи транзакційний аналіз суттєво різняться від своїх класичних прототипів. Яскраво проявляються тенденції: 1) зближення їх загально-психологічних засад та переплетіння методичного інструментарію, незважаючи на начебто різні моделі структури особистості, її розвитку та дисгармоній; 2) пошуків способів скорочення кількості сесій без втрати якості; 3) виходу за терапевтичні межі – у організаційну, педагогічну, економічну та політичну сфери. Якщо це світова тенденція, то з чим вона пов’язана? І якщо є якась першопричина, то які ще можливі наслідки для психологічної практики?

Детальніше...

ПРО ПСИХОТЕРАПІЮ

   Психотерапія… Психо – душа, терапія – турбота, піклування, догляд… лікування? Піклування про душу чи піклування душею? Чи лікування душі? Навряд чи хтось дасть точну і правильну відповідь на ці питання. Є психотерапевти, які лікують хвору душу – це психіатри. У них – пацієнти. Є психотерапевти, які дбайливо опікуються душею клієнта – і якщо так, то звісно що робити це вони можуть лише власною душею. Відома формула: основним інструментом психотерапевта є не техніки, не методики, а його особистість.

Детальніше...

ПРОСТІР, ЩО ЗМІНЮЄ…

Інколи в житті ми зустрічаємося з речами, які нас змінюють. Для когось це пісні Володимира Висоцького, для когось – це книги Валерія Шевчука або Вікторії Горбунової, хтось змінюється після зустрічі з фільмами Тарковського.

Коли власних ресурсів для змін уже не вистачає – тим, що змінює, може стати вистава плейбек-театру, участь у психологічній консультації чи прихід у  психотерапію.

А буває так, що змінює сам простір, в який ти потрапив. Простір, в якому можна бути справжнім. Здогадайтеся, про що я? Точно, про «ПСІЗОН»! Що таке ПСІЗОН? Перше знайомство можна зробити тут :-) Я ж хочу розповісти про свій ПСІЗОН, про свій простір, що змінює.

 

Детальніше...

ЯК ПРАЦЮЄ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Що таке психологічне консультування і як воно працює? Чим різниться консультування і психотерапія? Що зі мною робитиме психолог на консультації? Як швидко це мені допоможе? Ці питання ставить собі кожен, хто планував чи планує звернутися за психологічною допомогою. Власне, те, що нижче написано – спроба синтезувати думки класиків психотерапії і консультування і власних роздумів та досвіду.

 Отже, почнемо з консультування.

  

Детальніше...

Дочірні категорії

Додаткова інформація