Музика


Ірина Музика
,

сертифікат консультанта № UKR-124-2011

Додатково про освіту:

        -          Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (І місце) у галузі «Педагогічні науки (в т.ч. педагогічна і вікова психологія)»  (наказ № 498 МОН України від 10.06.2009 р.).

     -          Проект "Інтегративна когнітивно-поведінкова терапія" (тренер – Олексій Рохленко, Німеччина)

-   Оxford Cognitive Therapy Centre Online Project (Oxford, Great Britain) – сертифікат ОСТС.

   -          Сертифікат учасника міжнародного науково-практичного семінару «Когнітивно-поведінкова психотерапія у роботі з соціальними страхами» (ведуча – Віра Нойфельд, Німеччина).

-          Сертифікат учасника тренінгу-семінару на тему «Когнітивно-поведінкова корекція страхів особистості»

Досвід роботи:

З 2011 року - працюю як приватний психолог-консультант. Веду індивідуальні консультації.Напрями роботи – депресивні розлади, фобії, ОКР, панічні атаки, а також допомога у вирішенні особистісних проблем та конфліктів з оточуючими, у постановці системи цілей на майбутнє.

Методи роботи:

Позитивна психотерапія, когнітивно-поведінкова психотерапія.

Публікації:

1.     Музика І.О. Компаративний аналіз факторно-семантичних моделей репрезентації концепту «вина» у свідомості українських та американських студентів // Актуальні проблеми психо­логії: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип. 7. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С.194-201 (стаття у фаховому виданні).

2.     Музика І.О. Психосемантика концепту «вина» у студентському середовищі: кроскультурний аспект // Науковий пошук молодих дослідників: збірник тез доповідей учасників підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі педагогічних наук (в т.ч. педагогічна і вікова психологія)» м. Переяслав-Хмельницький, 19-20 березня 2009 р. / Редкол.: І.С.Булах, М.Б.Євтух, І.І.Доброскок. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2009. – С.86-92.

3.     Музика І.О. Кроскультурні особливості переживання почуття вини // «Євреї в Україні: історія та сучасність». Матеріали Міжнародної наукової конференції 20 березня 2009 р., м. Житомир. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С.388-392.

4.     Музика І.О. Ситуаційно-рольові чинники переживання почуття вини у студентському середовищі // IV Міжнародна науково-практична конференція «АЛЬЯНС НАУК: вчений – вченому»: Збірник наукових праць. – Т. 5. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 68-70.

5.     Музика І.О. Особливості репрезентації концепту «вина» у свідомості українських та американських студентів // Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. 16-17 квітня 2009 р.: в ІІ ч. / Ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші. – Умань: РВЦ «Софія», 2009. – Ч.І. – С.146-148.

6.     Музика І.О. Кроскультурний аналіз особливостей переживання почуттів в окремих сферах міжособистісної взаємодії // Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Вип. 1. / За ред. О.Л. Музики, В.О.Климчука. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С.43-45.

7.     Музика І.О.  Гендерні відмінності в інтенсивності переживання почуття вини українськими та американськими студентами // Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Вип. 2. / За ред. О.Л. Музики, В.О.Климчука. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С.

8.     Музика І.О. Кроскультурні відмінності у проявах почуттів в окремих сферах міжособистісної взаємодії // Щорічна студентська науково-практична конференція «Роль інформативних та інтерактивних технологій в розвитку сучасної психолого-педагогічної науки» 24 квітня 2009 р., м. Київ, Академія муніципального управління (робота опублікована, ще немає авторського примірника).

9.     Музика І.О. Особливості дослідження концепту «вина» у лінгвокультурному аспекті // Щорічна студентська наукова конференція ЖДУ 9-10 квітня 2009 р. Василюк

10.  Музика І.О. Гендерні відмінності в інтенсивності переживання почуття вини українськими та американськими студентами // Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Вип. 2. / За ред. О.Л. Музики, В.О.Климчука. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С.30-32.

Контакти:

Тел.: (093)798 85 24

e-mail: irina.m1988@gmail.com

Додаткова інформація